ก่อตั้งครั้งแรก

ก่อตั้งครั้งแรกที่วัดไชยศรี บ้านสาวะถี พ.ศ. ๒๔๖๔ ต่อมา พ.ศ. ๒๔๗๕ ยุบรวมกับโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ ตำบลสาวะถี ในปี ๒๔๗๖ ได้แยกมาเปิดโรงเรียนที่บ้านสาวะถีอีก โดยได้รับบริจาคที่ดินจากชาวบ้านจำนวน ๑๗ ไร่ ๒ งาน ๗๖ ตารางวา ปัจจุบันโรงเรียนบ้านสาวะถี (สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฎิ์) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ ๒๑ บ้านสาวะถี ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๒ งาน ๗๖ ตารางวา เขตบริการ ๔ หมู่บ้านคือ หมู่ที่ ๖, ๗, ๘ และ หมู่ที่ ๒๑ เป็นที่ราชพัสดุและเป็นโรงเรียนขนาดกลาง จำนวนนักเรียน ๒๙๖ คน เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

 

สีประจำโรงเรียน

เหลือง – แดง  สีเหลือง หมายถึง อบอุ่นด้วยคุณธรรม , สีแดง หมายถึง เลิศล้ำด้วยวิชาการ 

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นโพธิ์

 

ปรัชญาโรงเรียน

ตรงเวลา สามัคคี วิชาดี พัฒนาเด่น เน้นคุณธรรม

 

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

 

 แผนที่โรงเรียน 

 

ชีวิตครูน้อย

 สร้างจากเค้าโครงเรื่องจริง เพื่อเชิดชูเกียรติพระคุณ... คุณครู

 

 ตุ๊ต๊ะพระเอกหมอลำน้อยแห่งโรงเรียนบ้านสาวะถี

       โรงเรียนบ้านสาวะถี แห่งนี้เป็นแหล่งผลิตหมอลำชั้นดีรุ่นแล้วรุ่นเล่า มาประดับวงการเมืองหมอแคนดินแดนอีสานนะคะ โรงเรียนบ้านสาวะถี ตั้งอยู่ที่ ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนอยู่ประมาณ ๒๐๕ คน คณะหมอลำของเรียนนี้มีชื่อว่า คณะสินไซน้อยค่ะ พระเอกคนล่าสุด ชื่อ ด.ช.ภาณุวิชญ์ มาพระลับ หรือ น้องตุ๊ต๊ะ วัย ๑๑ ปี อยู่ชั้น ป.๕ ค่ะ นอกจากเป็นพระเอกหมอลำประจำโรงเรียนแล้ว น้องตุ๊ต๊ะ ยังเป็นจิตอาสาช่วยงานโรงเรียนทุกอย่าง เนื่องจากที่โรงเรียนบ้านสาวะถีมีพิพิธภัณฑ์พื้นเมือง น้องตุ๊ต๊ะจึงรับอาสาเป็นมัคคุเทศก์น้อย คอยแนะนำวัฒนธรรม ประเพณีของชาวอีสาน ลองมาดูมาดูมาดการเป็นไกด์ของน้องตุ๊ต๊ะซิคะ อธิบายได้อย่างเพลิดเพลินทีเดียวค่ะ ลองมาคุยกัย นายวรศิลป์ นิลเขต ผอ. รร.บ้านสาวะถี ถึงพฤติกรรมของน้องตุ๊ต๊ะ พระเอกหมอลำคนนี้กันหน่อยนะคะ โอ้โฮ ๆๆ ครบเครื่องทีเดียวค่ะ พระเอกหมอลำบ้านสาวะถี ของเรา ประวัติของนายตุ๊ต๊ะ เกิดที่บ้านสาวะถี พ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่อายุ ๕ ขวบ อยู่กับตาและยายซึ่งมีอาชีพทำนา ทุกวันตุ๊ต๊ะ จะถีบจักรยานจากบ้านมาโรงเรียน และช่วยงานโรงเรียนทุกอย่างที่ได้รับมอบหมาย กลับบ้านก็ช่วยงานตายาย กวาดบ้าน ถูบ้าน และล้างจาน

รางวัลออสการ์